Gry

Gry är ett skimmelsto född mörkbrun.Hon är e. Käpplinge Solero Rs 654 och 
u. Marimekka af Fjordglimt Rs 7422
Gry är testad clear från SA hos SLU.




2021 Väddö 8 8 7 8 6 = 37 p