Gry

Gry är ett skimmelsto född mörkbrun.Hon är e. Käpplinge Solero Rs 654 och 
u. Marimekka af Fjordglimt Rs 7422
Gry är testad clear från SA hos SLU.
Till Salu!
2021 Väddö 8 8 7 8 6 = 37 p
2021 Karlskoga 7 8 8 8 7 = 38 p