Betäckning med Robijn

Om du bestämt dig för att du vill använda vår hingst till ditt/dina ston går det till på följande sätt:

- Kontakta mig via mail eller telefon så bokar vi ett ungefärligt datum då ni ska komma.

Betäckningsperioden är mellan 1 juni och 31 augusti.
 
- Vi skickar ett betäckningsavtal som skall fyllas i av stoägaren och tas med vid lämning av stoet.
 
- Studera ditt sto, hur hon beter sig strax innan brunst och under brunst. Se hur hon gör mot andra hästar, hur länge hon visar brunst och gärna hur många dagar det går mellan hennes brunster.
 
- Ditt sto skall vara försäkrat, fullt frisk, vaccinerat och avmaskat när hon kommer till oss.
 
- Hon skall vara oskodd bak.
 
- En kopia på registreringsbevis/pass skall också tas med när ni anländer.
 
Vi betäcker naturligt, via fribetäckning och kostnaden för detta är 3500 kr varav 500 kr betalas vid bokning. Rabatt på språngavgiften ges till Diplomston.
 
Stoägare har rätt att använda hingsten hela säsongen för samma avgift, tills hon är dräktig. Dock tas en extra avgift ut om man väljer att byta sto under tiden och dygnsavgift tillämpas om stoet blir kvar längre än 30 dygn.
 
Vi tar endast emot renrasiga ston som har Rs eller är Rs berättigade.